ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარემ ნოტარიუსის შემცვლელ პირებს ტრენინგი ჩაუტარა

მარიკა გოგოლაძემ ნოტარიუსის შემცვლელ პირებს ნოტარიუსის მიერ სამემკვიდრეო საქმისწარმოების საკვანძო, მნიშვნელოვან საკითხებზე ესაუბრა. ტრენინგზე განიხილეს მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული შემთხვევები, რომელსაც ადგილი აქვს სანოტარო პრაქტიკაში.

გამგეობის თავმჯდომარემ ისაუბრა ასევე სანოტარო საქმიანობის ზოგად პრინციპებსა და მოქალაქეებთან ურთიერთობის სპეციფიკაზე.  

 

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მაისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში