ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარემ ნოტარიუსის შემცვლელ პირებს ტრენინგი ჩაუტარა

მარიკა გოგოლაძემ ნოტარიუსის შემცვლელ პირებს ნოტარიუსის მიერ სამემკვიდრეო საქმისწარმოების საკვანძო, მნიშვნელოვან საკითხებზე ესაუბრა. ტრენინგზე განიხილეს მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული შემთხვევები, რომელსაც ადგილი აქვს სანოტარო პრაქტიკაში.

გამგეობის თავმჯდომარემ ისაუბრა ასევე სანოტარო საქმიანობის ზოგად პრინციპებსა და მოქალაქეებთან ურთიერთობის სპეციფიკაზე.