მაიკო გოგოლაძე
  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს (სერტიგიკატის №P15-5728).