მაია მენთეშაშვილი

  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 20 ნოემბერს.