მაია კოჟორიძე-გიგოლაშვილი

 

ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს (სერტიფიკატის №P15-5731)