თამარ ახმეტელი

  • 2014 წლის 14 აპრილიდან 2014 წლის 16 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 27 მაისიდან 2014 წლის 30 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2015 წლის 02 აპრილიდან  2015 წლის აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.