ნინო კევლიშვილი

  • 2014 წლის 19 მარტიდან 2014 წლის 02 მაისამდე შეასრულა ნოტარიუს თამარ სალბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 30 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს თამარ სალბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 04 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს თამარ სალბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 28 ივლისიდან 2014 წლის 09 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის11 აგვისტოდან 2014 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 29 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
  • 2014 წლის 01 სექტემბრიდან 2014 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
  • 2014 წლის 01 სექტემბრიდან 2014 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.