გვანცა მიქიაშვილი

 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2013 წლის 25 მაისს (სერტიფიკატი №p13-141)
 • 2013 წლის 08 აგვისტოდან 2013 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 19 სექტემბრიდან 2013 წლის 25 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 02 ოქტომბრიდან 2013 წლის 07 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 31 ოქტომბრიდან 2013 წლის 04 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 27 თებევრლიდან 2014 წლის 08 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 10 მარტიდან 2014 წლის 15 მარტამდე შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 10 აპრილიდან 2014 წლის 25 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 30 ივნისიდან 2014 წლის 01 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 04 სექტემბრიდან 2014 წლის 13 სექტემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 19 სექტემბრიდან 2014 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.