მარიამ გოგვაძე

 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2003 წლის 15 თებერვალს (მოწმობის №17).
 • 2003 წლის 01 სექტემბრიდან 2010 წლის 4 მაისამდე მუშობდა ნოტარიუსად თბილისში ნაძალადევის რაიონში.
 • 2011 წლის 4 ივლისიდან 2011 წლის 20 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანნა როინიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 8 აგვისტოდან 2011 წლის 22 ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 10 ნოემბრიდან 2011 წლის 20 დეკემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 27 დეკემბრიდან 2012 წლის 27 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 17 აპრილიდან 2013 წლის 20 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 19 აგვისტოდან 2013 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 02 სექტემბრიდან 2013 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 11 დეკემბრიდან 2013 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 08 იანვრიდან 2014 წლის 17 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 23 იანვრიდან 24 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 25 იანვრიდან 2014 წლის 26 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 31 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 13 თებერვლიდან 2014 წლის 13 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 22 აპრილის 24 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 25 აპრილიდან 2014 წლის 27 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 05 მაისიდან 2014 წლის 08 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 27 მაისიდან 2014 წლის 06 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 21 ივნისიდან 2014 წლის 24 ივნისამდე შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 18 ივლისიდან 2014 წლის 23 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ირმა ფირცხალავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 38, 30, 31 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.

შეუძლია, იმუშაოს თბილისში, ქუთაისსა და მარნეულში.