ნანა მოსია • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2006 წლის 19 ივლისს (მოწმობის №48)
 • 2012 წლის 23 იანვრიდან 2012 წლის 6 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა;
 • 2012 წლის 7 მარტიდან 2012 წლის 18 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 12 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ინგა ხარძიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 26, 27 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 03 აპრილიდან 2014 წლის 05 აპრილამდე შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 12 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 15 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 23 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 24 ივნისიდან 2014 წლის 07 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 28 ივლისიდან 2014 წლის 01 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი ბარატიონის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 05 აგვისტოდან 2014 წლის 14 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა ბაღაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 01 სექტემბრიდან 2014 წლის 6 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2014 წლის 10 სექტემბრიდან 2014 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ლალი ბაგრატიონის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
შეუძლია, იმუშაოს თბილისში (ზაფხულის პერიოდში ქუთაისსა და სამტრედიაში).