ლანა ხანიშვილი • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2013 წლის 25 მაისს (მოწმობის №p13-145).
 • 2013 წლის 04 ოქტომბრიდან 2013 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 04 ოქტომბრიდან 2013 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 10 დეკემბრიდან 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 24 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 27 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 29 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 15 მაისიდან 2014 წლის 16 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 30 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 11 ივლისიდან 2014 წლის 15 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლანა ხანიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 17 ივლისიდან 2014 წლის 05 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 06 აგვისტოდან 2014 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით (გარდა 09, 10, 16, 17 აგვისტოსი) შეასრულა ნოტარიუს თინათინ რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 20 აგვისტოდან 2014 წლის 23 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2014 წლის 12 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.