ელისო მურღულია • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2006 წლის 19 ივლისს (მოწმობის №63). 
 • 2010 წლის 7 აგვისტოდან 2010 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით ასრულებდა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2010 წლის 11 სექტემბრიდან 2010 წლის 19 სექტემბრამდე ასრულებდა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2010 წლის 18 ოქტომბრიდან 2010 წლის 18 ნოემბრის ჩათვლით ასრულებდა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2011 წლის 11 იანვრიდან 2011 წლის 18 იანვრამდე ასრულებდა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 • 2011 წლის 18 იანვრიდან 2011 წლის 7 თებერვლამდე შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2011 წლის 20 ივნისისდან 3 ივლისამდე შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2011 წლის 4 ივლისიდან 2011 წლის 16 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2011 წლის 25 ივლისიდან 2011 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2011 წლის 23 სექტემბრიდან 2011 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შეცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2013 წლის 02 მარტიდან 2013 წლის 09 მარტამდე შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 11 მარტიდან 2013 წლის 13 მარტამდე შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 01 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 29 ივლისიდან 2013 წლის 02 სექტემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 25 აგვისტოდან 2014 წლის 01 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.