ლელა ხუნაშვილი

  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2003 წლის 15 თებერვალს, მოწმობის №3.
  • 2010 წლის 24 მაისიდან 27 მაისის ჩათვლით პერიოდში შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2010 წლის 5 ივლისიდან 2010 წლის 12 ივლისამდე შეასრულა ნოტარიუს ნინო ხოფერიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2010 წლის 3 სექტემბრისთვის შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2010 წლის 30 სექტემბრიდან 12 ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
  • 2010 წლის 20 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.