ანგარიშები

  1. ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის წლიური ანგარიში (2012 წლის 10 დეკემბრიდან 2013 წლის 10 დეკემბრამდე)
  2. სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ წლიური ანგარიში საჯარო ინფორმაციის თაობაზე (2014 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით)
  3. სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ წლიური ანგარიში საჯარო ინფორმაციის თაობაზე (2015 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით)
  4. სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის 2016 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის თაობაზე
  5. სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის 2017 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის თაობაზე
  6. სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ წლიური ანგარიში საჯარო ინფორმაციის თაობაზე (2018 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით)
  7. სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ წლიური ანგარიში საჯარო ინფორმაციის თაობაზე (2019 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით)
  8. სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ წლიური ანგარიში საჯარო ინფორმაციის თაობაზე (2020 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით)
  9. სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის" წლიური ანგარიში საჯარო ინფორმაციის თაობაზე (2022 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით)
  10. სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის" წლიური ანგარიში საჯარო ინფორმაციის თაობაზე (2023 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით)

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში