ადამიანური რესურსები

1. ინფორმაცია ნოტარიუსთა პალატის აპარატში 2013 წელს ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების შედეგების შესახებ

2. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2013 წლის მდგომარეობით

3. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2014 წლის 19 მაისის მდგომარეობით

4. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2014 წლის 17 ივლისის მდგომარეობით

5. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2015 წლის 25 მარტის მდგომარეობით. განთავსებულია 25.03.2015

6. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2015 წლის 27 ოქტომბრის მდგომარეობით ; განთავსებულია 04.11.2015

7. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ; განთავსებულია 13.01.2016

8. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ; განთავსებულია 19.04.2016

9. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით ; განთავსებულია 13.10.2016

10. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2017 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით ; განთავსებულია 25.04.2017


11. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით ; განთავსებულია 25.07.2017

12. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით ; განთავსებულია 25.10.2017

13. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ; განთავსებულია 31.01.2018
14. ინფორმაცია ნოტარიუსთა პალატის აპარატში 2017 წელს ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების შედეგების შესახებ
15. დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიულ და გენდერულ ჭრილში 2018 წლის I კვარტლის მდგომარეობით ; განთავსებულია 30.04.2018
16. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, 2018 წლის მე-2 კვარტალი
17. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, 2018 წლის მე-3 კვარტალი
1
8.დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 31 დეკემბერი
1
9. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, 2019 წლის 1 კვარტალი
2
0. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, 2019 წლის მე-2 კვარტალი
2
1.დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, 2019 წლის მე-3 კვარტალი, განთავსებულია 31.10.19
2
2. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, 2019 წლის 31 დეკემბერი
2
3 დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
24. 
დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2020 წლის 31 ივნისის მონაცემებით, განთავსებულია 13.07.20

25. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2020 წლის 30 სექტემბრის მონაცემებით. განთავსებულია 19.10.20 
2
6.დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2020 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით. განთავსებულია 18.01.21 
2
7. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2021 წლის 31 მარტის მონაცემებით.
2
8. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2021 წლის 30 ივნისის მონაცემებით. განთავსებულია 15.07.2021

29. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2021 წლის 30 სექტემბრის მონაცემებით. განთავსებულია 29.12.21
30. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2021 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით, განთავსებულია 05.01.2022
31. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით. განთავსებულია 15.07.2022
32. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით. განთავსებულია 15.07.2022
33. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით
34. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

35. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
36. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2023 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით
37. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2023 წლის 30 სექტემბერის მდგომარეობით. განთავსებულია 06.10.2023


38. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით. განთავსებულია 26.04.2024


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში