არქივის მომსახურების საფასური

სანოტარო დოკუმენტის დამოწმებული ასლის გაცემა
 

ვადა

ინფორმაციის/ცნობის გაცემის საფასური

 

4 სამუშაო დღეში

15 ლარი

განცხადების შეტანიდან  1 სამუშაო დღეში

25 ლარი

განაცხადის შეტანის დღეს

35 ლარი სანოტარო დიკუმენტის შინაარსის შესახებ ინფორმაცია/ცნობის გაცემა
 

ვადა

ინფორმაციის/ცნობის გაცემის საფასური

 

4 სამუშაო დღეში

10 ლარი

განცხადების შეტანიდან  1 სამუშაო დღეში

20 ლარი

განაცხადის შეტანის დღეს

30 ლარი

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ნოემბერი
560
 
სოლიდარობის ფონდში