საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ნოტარიუსთა პალატის ერთობლივი ინიციატივით, ნოტარიუსებმა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის საკითხებზე ტრენერთა ტრენინგი გაირეს

ფულის გათეთრების პრევენცია სანოტარო სფეროში, მომხმარებელთა დაცვა, ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია, საეჭვო გარიგებები, ნოტარიუსების ვალდებულებები, მათ შორის, გაეროს სანქციებთან მიმართებაში - თემასთან დაკავშირებული  მნიშვნელოვანი გაიდლაინების შესახებ ტრენინგის ფარგლებში იმსჯელეს.
 
ტრენერთა ტრენინგი  ,,ევროკავშირი საქართველოსთვის“  მხარდაჭერით გაიმართა და მასში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ნოტარიუსებმა, ასევე ნოტარიუსთა პალატის სხვადასხვა სამსახურის წარმომადგენლებმა.
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

აპრილი
560
 
სოლიდარობის ფონდში