ნოტარიუსთა პალატის ინიციატივით თარგმნილი ნორმატიული აქტები ელექტრონულად ხელმისაწვდომია

კვებეკის, შვეიცარიის და ნიდერლანდების სამოქალაქო კოდექსების ქართული თარგმანები ნოტარიუსთა პალატის ვებგვერდზე www.notary.ge - ზე განთავსდა. მათი ნახვა დაინტერესებულ პირებს შემდეგ მისამართებზე შეუძლიათ:

1. კვებეკის სამოქალაქო კოდექსი
2. შევიცარიის სამოქალაქო კოდექსი
3. ნიდერლანდების სამოქალაქო კოდექსი

ევროპული ქვეყნების კანონმდებლობის ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომობა იურისტებს და იურდიული საკითხებით დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობას მისცემს, გაეცნონ დასავლეთის სამართლებრივ პრაქტიკას.
თარგმანები საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ინიციატივით შესრულდა და ის იურისტ ზურაბ ჭეჭელაშვილს ეკუთვნის.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

დეკემბერი
560
 
სოლიდარობის ფონდში