საკონსულო თანამდებობის პირებს ტრენინგი ჩაუტარდათ

ნოტარიუთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარემ მარიკა გოგოლაძემ და ნოტარიუსთა პალატის აღმასრულებელმა დირექტორმა თეა აბრამიძემ საკონსულო თანამდებობის პირებს ტრენინგი ჩაუტარეს. თემა ეხებოდა სანოტარო მოქმედებების შესრულების წესს, რომლებსაც დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების თანამდებობის პირები ახორციელებენ.
ტრენინგი მოიცავდა სანოტარო მოქმედებების შესრულების როგორც თეორიულ, ასევე მის პრაქტიკულ ნაწილსაც.

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ნოემბერი
560
 
სოლიდარობის ფონდში