პენიტენციური დაწესებულებების ხელმძღვანელებს სემინარი ჩაუტარდათ

ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარემ მარიკა გოგოლაძემ, გამგეობის წევრმა მეგი მაღალდაძემ და ნოტარიუსთა პალატის აღმასრულებელმა დირექტორმა თეა აბრამიძემ პენიტენციალური დაწესებულებების ხელმძღვანელ პირებს სემინარი ჩაუტარეს. სწავლების თემა თანამდებობის პირთა მიერ შესრულებული სანოტარო მოქმედებები იყო, რომლებიც უთანაბრდება სანოტარო წესით დადასტურებულ დოკუმენტს. სემინარი მოიცავდა ამ თემის  როგორც თეორიულ, ასევე მის პრაქტიკულ ნაწილს.
პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ პირთა ანდერძები და რწმუნებულებანი, რომლებიც დადასტურებულია ამ დაწესებულების დირექტორის მიერ სანოტარო წესით დადასტურებულ დოკუმენტებს უთანაბრდება. სემინარი დოკუმენტაციის გაფორმების, დამოწმებისა და აღნუსხვის საკითხებს  შეეხო.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ნოემბერი
560
 
სოლიდარობის ფონდში