ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრში ნოტარიუსობის მსურველ სტაჟიორთა ტესტირება ჩატარდა

ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრში სტაჟიორთა ტესტირება ჩატარდა. კონკურსანტებმა ტესტირება ზოგად უნარებში გაიარეს.  

ტესტირების შედეგად გამარჯვებული კანდიდატები სტაჟირებას ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრში გაივლიან. სტაჟირების სრული კურსი 8 თვიანია და მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ კურსს. პრაქტიკულ სწავლებას სტაჟიორები სანოტარო ბიუროებში გაივლიან.

სტაჟირების კურსის გავლა ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა ნოტარიუსის თანამდებობის დასაკავებლად. თეორიული და პრაქტიკული კურსის დასრულების შემდეგ, სტაჟიორი საფუძვლიანად ფლობს სანოტარო საქმიანობისთვის აუცილებელ თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.

სტაჟირების 8 თვიან კურსს 60 კანდიდატი გაივლის.

 

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მარტი
560
 
სოლიდარობის ფონდში