ნოტარიუსთა პალატაში საბანკო სექტორთან შეხვედრა გაიმართა

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ხელმძღვანელობის ინიციატივით, ნოტარიუსთა პალატაში საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა.
მოქალაქეები, ვისაც ბანკში სანოტარო დოკუმენტაციის წარდგენა უწევს, ნოტარიუსთა პალატას ხშირად მომართავენ კონსულტაციისთვის. მოქალაქეთა ინტერესებიდან გამომდინარე, შეხვედრის მიზანი სწორედ ბანკებისთვის სანოტარო დოკუმენტაციის წარდგენის პროცედურების გამარტივება და ამ კუთხით საერთო პრაქტიკის დანერგვა იყო.
შეხვედრის მონაწილეები ბანკებისთვის წარსადგენი დოკუმენტაციის შედგენის ფორმაზე შეჯერდნენ.


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

ნოტარიუსთა საკონსულტაციო
ცენტრი
2 000 778

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

იანვარი
560
 
სოლიდარობის ფონდში