საიტის რუკა

  NEWS
  Public Information
.  საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
.  ზოგადი ცნობები საჯარო ინფორმაციის შესახებ
.  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
.   ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
.  გენდერის ინფორმაცია
.  ინფორმაცია ფინანსების შესახებ
.  ინფორმაცია სერვისების შესახებ
.  ანგარიშები
.  საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა:
  MEDIA
.  Photo Gallery
  USEFUL LINKS
  საიტის რუკა
  NOTARY MAP
  CONTACT US
  Legislative Acts
  საიტზე ძიება
  ABOUT US
.  Notary Chamber
.  Structure
.  The Board
.  Commissions
.  The Office
.  Strategy of Development
  On-line services
.  Statement, Consent
.  Power of Attorney
.  Agreement
  Services In Public Service Hall
  Notary Bureaus
.  Candidate of Notary Assistant
.  Registry of the notaries working with the agreement
.  Authorised Notaries
..  Registrar Notaries-Tbilisi
..  Registrar Notaries-Regions
..  Registrar Notaries-Adjara
  Reform of Notariat
  Answers to Hot topics
  Legislative Base
.  ძველი საკანონმდებლო აქტები
.  ელექტრონული ბიბლიოთეკა
  სანოტარო ბიუროები
  სიახლეები ნოტარიუსთათვის
  Only for notaries 1
  Only for notaries 2
  ღილაკი
  პრაქტიკის განზოგადება
.  ერთზე მეტ მემკვიდრეზე სამკვიდრო მოწმობის გაცემისას საზღაურის გამოანგარიშების თაობაზე
.  სამკვიდროს დაუფლების ფაქტის თაობაზე
.  სამემკვიდრეო საქმისწარმოების რიგი რეკომენდაციების თაობაზე
  Notary services
  Main notary services
  Mediator-Tbilisi
  Duties for notary service
  Period and duty
.  Duty for archives service
  Mediator-Adjara
  Mediator-Regions
  Mediator Notaries
  Notary Mediation
  How to use the Map
  Answers to Hot topics
  MEDIATION
  SCHEDULE A VISIT TO NOTARY
  NOTARY SERVICE
  PHOTO GALLERY
  ELECTRONIC REGISTER
  LEGISLATIVE BASE
  NOTARY BUREAUS
  ONLINE CONSULTATION
  Union Internationale du Notariat Statuts
  Hot Line
  გამგეობის გადაწყვეტილებები
  ლელა ხუნაშვილი
  ელისო მურღულია
  მერი ბუბაშვილი
  ლანა ხანიშვილი
  ნანა მოსია
  მარიამ გოგვაძე
  მადონა ბექთაშაშვილი
  დავით მეტრეველი
  გვანცა მიქიაშვილი
  მარიამ შავერდაშვილი
  ირსა ბურჭულაძე
  ხათუნა დევაძე
  თამარ მაჭავარიანი
  მზია მაჩიტიძე
  ია კიკუაშვილი
  თეა ანთაძე
  გულნარა არველაძე
  ცირა ლომაია
  ნინო კევლიშვილი
  თამარ ახმეტელი
  ვანდა ღუტიძე
  საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები (მრავალმხრივი შეთანხმებები)
  კომენტარების მოდული
  Historical documents
  ელზა ჭუნაშვილი
  დოდო წიკლაური
  ირინე მეტრეველი
  ინეზა სალაყაია
  ქეთევან თვაური
  ეთერ ხევიაშვილი
  ნანა ქადარია
  ქეთევან ტყეშელაშვილი
  ლია ჩიხლაძე
  E-Mail for Notaries
  ეკატერინე ნიკოლაძე
  ხატია ბერიძე
  ლალი ბაგრატიონი
  ნინო გვაზავა
  ქრისტინე მერკვილაძე
  გულთამზე ბოჭორიშვილი
  ნათია მარუაშვილი
  მაია კოჟორიძე-გიგოლაშვილი
  კომენტარების მოდული
  temp page
  მარიამ ჩალიგავა
  მაია მენთეშაშვილი
  იულია არდემანაშვილი
  თეა ციცხვაია
  ნინო კიკილაშვილი
  მაიკო გოგოლაძე
  თამარ გეფერიძე
  ქეთევან ქურასბედიანი
  გვანცა კვაცაშვილი
  ოლღა გიორგაძე
  თამარ ხურციძე
  დავით მეტრეველი
  ია ყიფიანი
.  ანნა როინიშვილი
  ვლადიმერ თულაძე
  ლელა ინწკირველი
  სვეტლანა კლოიანი
  ზაირა კუტალია
  თამარ ვაშაკიძე
  მაკა ციხისელი
  გილოცავთ დაბადების დღეს
  ოთარ ზოიძე
  ნინო გაბარაშვილი
  გაყალბებული აქტები
  მილოცვები
  Notary Bureaus
..  სანოტაო მომსახურება საზოგადოებრივ ცენტრებ
  Substitute of Notary
  შშმ პირთათვის ადაპტირებული სანოტარო ბიურო
  Notary Electronic Registry
  The application of temporary absence in the service
  მეტის ნახვა
.  სატელეფონო კონსულტაციის გრაფიკი
.  აქტების ნიმუშები
.  ელ. ბიბლიოთეკა
.  სასამართლოს გადაწყვეტილებები
.  ინსტრუქციები
.  კორპორაციული ნომრები
..  ნოტარიუსთა სატელეფონო ნომრები
..  ნოტარიუსთა პალატის აპარატის თანამშრომლები
..  ნოტარიუსთა შემცვლელი პირები
.  ფორუმი
.  სესხის განაკვეთი
  სასამართლოს გადაწყვეტილებები
  Electronic chancellery
  ელექტრონული კანცელარია
  ავტორიზაცია
  ავტორიზებულ პირთათვის
  MY.GOV.GE
  სამოქალაქო კოდექსის თარგმანები
  ნოტარიუსის შემცვლელი პირები
  თანაშემწეობის კანდიდატები
...  ნოტარიუსთა ელექტრონული რეესტრი
  სანოტარო მომსახურების საზღაური New
  აპოსტილის შემოწმება
.  ლინკ
.  აპოსტილის ინსტრუქცია