ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრში ნოტარიუსის თანაშემწის გამოცდა დასრულდა

ნოტარიუსის თანაშემწის კანდიდატები სასწავლო პრაქტიკას  სანოტარო ბიუროებში გაივლიანმისი დასრულების შემდეგ კი ნოტარიუსის თანაშემწის კანდიდატებს  შესაბამისი სერთიფიკატები გადაეცემათ.
სერტიფიცირებული თანაშემწეები  ნოტარიუსის თანაშემწის ელექტრონულ მონაცემთა  ბაზაში დარეგისტრირდებიანსადანაც  თანაშემწეებს  ნოტარიუსები თავად შეარჩევენ და საკუთარ სანოტარო ბიუროებში დაასაქმებენ.
ნოტარიუსის თანაშემწის სასწავლო კურსის გავლის მსურველთათვის საბუთების მიღება მიმდინარე წლის 5 ივნისიდან  14 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა