ნინო კიკილაშვილი

 

 

  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს (სერფიტიკატის № P15-5738)