ლალი ბაგრატიონი  • ნოტარიუსთა  საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2010 წელს. 2011-2015 წლებში მუშაობდა ნოტარიუსად.