ხატია ბერიძე


2013 წლის 17 სექტემბრიდან 2013 წლის 20 სექტემბრის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსი მოვალეობა.