ლია ჩიხლაძე

  • ნოტარიუსის საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2012 წლის 18 თებერვალს (მოწმობის ნომერი N 12-062)