ინეზა სალაყაია


2000 წლიდან დაინიშნა ნოტარიუსად სენაკში;

2010 წლის 10 ივნისიდან გათავისუფლდა ნოტარიუსის თანამდებობიდან;

2008 წელს სენაკში დაინიშნა ნოტარიუსის შემცვლელ პირად სენაკში;

2009 წლის 01 თებერვლიდან 01 ივლისამდე ასრულებდა ნოტარიუსს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობას;

2009 წლის 01 ივლისიდან 01 იანვრამდე ასრულებდა ნოტარიუს ლია გოგია შემცვლელი პირის მოვალეობას.

2011 წლის 7 თებერვლიდან 2001 წლის 7 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მზევინარ გაბუნიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.

2011 წლის 16 ივნისიდან 2011 წლის 16 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მზევინარ გაბუნიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.

2011 წლის 16 ივლისიდან 2011 წლის 16 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მზევინარ გაბუნიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.