დოდო წიკლაური


  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2006 წლის 19 ივლისს (მოწმობის №49).
  • 2010 წლის 30 ივლისიდან 2010 წლის 8 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2010 წლის 24 აგვისტოდან 2010 წლის 4 სექტემბრის ჩათვლით ასრულებდა ნოტარიუს ნინო ხაბულიანის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
  • 2010 წლის 6 სექტემბრიდან 2011 წლის 1 მარტის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
  • 2011 წლის 24 იანვრიდან 2011 წლის პირველ თებერვლამდე შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2011 წლის 4 მაისიდან 2011 წლის 13 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო ხაბულიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2011 წლის 17 მარტიდან 2012 წლის 12 მარტამდე შეასრულა ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2012 წლის 12 მარტიდან 2012 წლის 16 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2012 წლის 15 აგვისტოდან 2012 წლის 7 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2012 წლის 19 ნოემბრიდან 2012 წლის 21 ნოემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.

შეუძლია, იმუშაოს თბილისსა და მცხეთაში.