ხათუნა დევაძე
  • 2012 წლის 19 ნოემბრიდან 2012 წლის 23 ნოემბრის ჩათვლით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, მუშაობდა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილთან.
  • 2013 წლის 11 მარტიდან 2013 წლის 15 მარტის ჩათვლით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, მუშაობდა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილთან.
  • 2013 წლის 20 მაისიდან 2013 წლის 29 მაისის ჩათვლით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, მუშაობდა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილთან.
  • 2013 წლის 29 ივლისიდან 2013 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, მუშაობდა ნოტარიუს ნათია სვანიძესთან.
  • 2013 წლის 30 ნოემბრიდან 2013 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, მუშაობდა ნოტარიუს მარიამ კვარაცხელიასთან.
  • 2014 წლის 17 თებერვლიდან 2014 წლის 21 თებერვლის ჩათვლით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, მუშაობდა ნოტარიუს ნათია სვანიძესთან.
  • 2014 წლის 6 ოქტომბრიდან 13 ოქტომბრის ჩათვლით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე შეასრულებს ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობებს.