მარიამ შავერდაშვილი

ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2014 წლის თებერვალში (სერტიფიკატი №p14-
606)
  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2014 წლის თებერვალში (სერტიფიკატი №p14-606)
  • 2014 წლის 12 აგვისტოდან 2014 წლის 19 აგვისტომდე შეასრულა ნოტარიუს ნინო ხოფერიას შემცვლელი პირის მოვალეობა