მადონა ბექთაშაშვილი

 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2006 წლის 19 ივლისს (მოწმობის №40).
 • 2009 წლის 10 აგვისტოდან 2009 წლის 6 სექტემბრის ჩათვლით ასრულებდა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილი შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2010 წლის 01 აგვისტოდან 01 სექტემბრამდე ასრულებდა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2010 წლის 9 სექტემბრიდან 2010 წლის 13 სექტემბრამდე ასრულებდა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2011 წლის 25 ივლისიდან 2011 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 19 სექტემბრიდან 2011 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 16 დეკემბრიდან 2011 წლის 29 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 27 თებერვლიდან 2012 წლის 3 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 27 აგვისტოდან 2012 წლის 8 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 7 დეკემბრიდან 2012 წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 15 თებერვლიდან 2013 წლის 18 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 26 ივლისიდან 2013 წლის 04 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 6 აგვისტოდან 2013 წლის 17 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 19, 20 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს იამზე ჩანქსელიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 2, 3 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს იამზე ჩანქსელიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 04 იანვრიდან 2014 წლის 8 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს იამზე ჩანქსელიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 28 თებერვლიდან 2014 წლის 07 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 10 მარტიდან 2014 წლის 15 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 07 ივლისიდან 2014 წლის 17 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით იმნაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 19 აგვისტოდან 2014 წლის 28 აგვისტომდე შეასრულებს ნოტარიუს იამზე ჩანქსელიანის შემცვლელი პირის მოვალეობას.

შეუძლია, იმუშაოს თბილისში, რუსთავსა და გარდაბანში.