მერი ბუბაშვილი • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 1999 წელს და დაინიშნა ნოტარიუსად.
 • 2011 წლის 9 აგვისტოს, პირადი განცხადების საფუძველზე, გათავისუფლდა ნოტარიუსის თანამდებობიდან.
 • 2012 წლის 6 აგვისტოდან 2012 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2012 წლის 23 ოქტომბრიდან 2012 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2012 წლის 19 ნოემბრიდან 2012 წლის 21 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2013 წლის 05 აგვისტოდან 2013 წლის 13 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2014 წლის 31 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 23 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 23, 24 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 30 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 12, 13, 15-20 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობას.

შეუძლია, იმუშაოს თბილისში.