ირინე მეტრეველი


  •  ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 1999 წლის 29 დეკემბერს (მოწმობის №19).
შეუძლია, იმუშაოს თბილისსა და მცხეთაში.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მარტი
560
 
სოლიდარობის ფონდში