ვანდა ღუტიძე

 

 

 

 

 

  •  2013 წლის 8 თებერვლიდან 2013 წლის 9 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანჯელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2013 წლის 12 თებერვლიდან 2013 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2013 წლის 16 აპრილიდან 2013 წლის 20 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო სალაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2014 წლის 17 თებერვლიდან 2014 წლის 18 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2015 წლის 06 აპრილიდან 2015 წლის 13 აპრილის ჩათვლით შეასრულეს ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.