გამგეობანინო ხოფერია

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე

დაბადების თარიღი: 1971 წლის 14 მარტი;

განათლება: 1988-1993 - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება: 1993-1994წ.წ. - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის თეორიის კათედრის ასისტენტი;

1995-1997წ.წ. - ბრემენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი;

1997-1999წ.წ. - გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის სამართლის მიმართულების პროექტის კოორდინატორი იუსტიციის სამინისტროში;

1999-2007 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ლექტორი;

2007-2011წ.წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ლექტორი;

2011 – 2012წ.წ. - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს თავმჯდომარე;

1999 წ. -  დაინიშნა ნოტარიუსად;

2005 -2012წ.წ. - ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე;

2012-2014წ.წ. - ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი;

2014წ. - ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი;

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: (+995 32) 298 70 24.  

ელ.ფოსტა: nkhopheria@notary.ge  მარიკა გოგოლაძე

  საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის
  თავმჯდომარის მოადგილე


  დაბადების თარიღი: 1965 წლის 18 აგვისტო;

  განათლება: 1985-1990 წ.წ. - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის
   სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;
 
   სამუშაო გამოცდილება:
1996 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;
  2009 წლიდან -  კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, დოქტორანტი;

  2011-2013 წ.წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ლექტორი;

  2013 წლიდან - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი.

   ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი;

  საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: (+995 32) 234 81 66.

  ელ.ფოსტა: marikagogoladze@notary.ge
ნარგიზ ჯანხოთელი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი

დაბადების თარიღი: 1956 წლის  25 ნოემბერი;

განათლება: 1979-1984 წ.წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება: 1986-1993 წ.წ. - საწარმოო გაერთიანება „საქელექტრომანაქანა“, იურიდიული სამსახურის უფროსი;

1994 -1999 წ.წ. - იუსტიციის სამინისტროს ნორმატიული აქტებისა და ჰარმონიზაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

1999 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი;

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: (+995 32) 299 05 06.  

ელ.ფოსტა: njankhoteli@notary.ge  ხათუნა კალანდარიშვილი

  საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი

  დაბადების თარიღი: 1967 წლის 30 აგვისტო;

  განათლება: 1985-1990წ.წ. - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო

  უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 
  სამუშაო გამოცდილება:
1999 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;

  2012 - 2014 წ.წ - ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი;

  ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს ორი შვილი;

  საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: (+995 422) 27 73 43;

  ელ.ფოსტა: khkalandarishvili@notary.ge

 

 
  თინათინ დევდარიანი

  საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი

  დაბადების თარიღი: 1966 წლის 5 ივლისი;

   სამუშაო გამოცდილება: 2003 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;

   2014 წ. - ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი;

   ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი;

   საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: (+995 32) 229 35 11.

   ელ.ფოსტა: tdevdariani@notary.ge

 

 

  ნინო თოფურია

   საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი

  დაბადების თარიღი: 1964 წლის 25 იანვარს;

  განათლება: 1981-1986 წ.წ. თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

  უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;  

   სამუშაო გამოცდილება: 1996 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;

   ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი;

   საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 234 81 57.

   ელ.ფოსტა: ntophuria@notary.ge

 

 


 

მეგი მაღალდაძე

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი

დაბადების თარიღი: 1985 წლის 17 ოქტომბერს;

განათლება:  2002-2006 წ.წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა, ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;

2006-2008 წ.წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა. მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება: 2008 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;

2014 -  ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი; 

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი; 

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32)  296 70 42.

ელ.ფოსტა: mmagaldadze@notary.ge


 

 

 

 

 


დაბადების თარიღი: 1979 წლის 30 ივლისი

განათლება: 2001 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:  2001-2003წ.წ. მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სპეციალისტად;

2003-2006 წ.წ.  -  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანაშემწე;

2006-2007წ.წ. -  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორის უფროსი;

2007-2008წ.წ.  -  საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის პროკურორი;

2008-2010წ.წ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;

2010წ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე;

2010-2012წ.წ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის, რეგისტრაციისა და ნოტარიატის დეპარტამენტის უფროსი;

2012 წლიდან - დაინიშნა ნოტარიუსად;

2012წ. - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე

საკონტაკტო ინფორმაცია:  220 67 77

E-mail: bshengelia@notary.ge

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

ნოტარიუსთა საკონსულტაციო
ცენტრი
2 000 778

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

აპრილი
560
 
სოლიდარობის ფონდში