გამგეობა

   მარიკა გოგოლაძე

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე

დაბადების თარიღი: 1965 წლის 18 აგვისტო;

განათლება: 1985-1990 წ.წ. - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება: 1996 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;
2009 წლიდან - კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, დოქტორანტი;
2011-2013 წ.წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლექტორი;
2013 წლიდან - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995 32) 234 81 66.
ელ.ფოსტა: marikagogoladze@notary.ge
 
  თინათინ დევდარიანი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 1966 წლის 5 ივლისი;

სამუშაო გამოცდილება: 2003 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;

2014 წ. - ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი;

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995 32) 229 35 11.
ელ.ფოსტა: tdevdariani@notary.ge
   გიორგი ჭიტაშვილი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი

დაბადების თარიღი: 
1989 წლის 22 სექტემბერი;

განათლება:
2006-2010 წ.წ. - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი;
2010-2012 წ.წ. - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სამართლის მაგისტრი;

სამუშაო გამოცდილება:
2013 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;
 
ოჯახური მდგომარეობა:
 
დასაოჯახებელი;
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა:
gchitashvili@notary.ge
   მანანა გოგაშვილი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი

დაბადების თარიღი: 1990 წლის 11 დეკემბერი; 

განათლება: 2007-2011 წ.წ. - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი;
2014-2016 წ.წ. - კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნეს სამართალი, მაგისტრანტი;
 
სამუშაო გამოცდილება: 2009-2010 წ.წ. - სტაჟიორი აღსრულების ეროვნულ ბიუროში;
2010-2011 - ნოტარიუსის თანაშემწე;
2011 წ. - ნოტარიუსის შემცვლელი პირი;
2012 წ. - თანაშემწე საადვოკატო ბიუროში;
2013 წ. - ნოტარიუსის რეგისტრატორ-თანაშემწე;
2013 წლიდან - ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;
2013 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა:
mgogashvili@notary.ge
 
  ხათუნა კალანდარიშვილი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი

დაბადების თარიღი1967 წლის 30 აგვისტო;

განათლება: 1985-1990წ.წ. - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი  
სამუშაო გამოცდილება1999 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;

2012 - 2014 .ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი;

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს ორი შვილი;

საკონტაქტო ინფორმაციატელ.: (+995 422) 27 73 43;

ელ.ფოსტა: khkalandarishvili@notary.ge

   
  მეგი მაღალდაძე

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი

დაბადების თარიღი
1985 წლის 17 ოქტომბერი;

განათლება
2002-2006 წ.წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრის აკადემიუსი ხარისხი;

2006-2008 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება: 2008 წლიდან მუშაობს ნოტარიუსად;

2014 წ. - ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი;

ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს მეუღლე;

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ.: (+995 32) 296 70 42; 

ელ. ფოსტა: mmagaldadze@notary.ge 

   
  მერაბ ფარჯიკია

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი

დაბადების თარიღი:
1957 წლის 6 ოქტომბერი;

განათლება: 1979-1984 წ.წ. - გორკის სახელობის სოხუმის უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნე;

სამუშაო გამოცდილება: 1979-1986 წ.წ. - ხობის სასამართლოს აღმასრულებელი; აგროგაერთიანების იურიდიული ჯგუფის უფროსი;

1986 წ. -
საავიაციო გაერთიანებაში საბინაო განყოფილების უფროსი იურისტი;

1996 წ. - 
დაინიშნა ნოტარიუსად;

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი;

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ: (+995 32) 239 57 15; 

ელ. ფოსტა: mpharjikia@notary.ge

   
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

ნოტარიუსთა საკონსულტაციო
ცენტრი
2 000 778

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ოქტომბერი
560
 
სოლიდარობის ფონდში